Aktualne postępowania

Postępowania powyżej 30 000 euro bez stosowania przepisów Ustawy PZP