Aktualne postępowania

Postępowania powyżej 30 000 euro bez stosowania przepisów Ustawy PZP
Data ogłoszenia Termin składania ofert Tytuł postępowania
28.12.2021 - 14:57
10.01.2022 - 10:00
Dostawa aparatów do oceny fenotypu naczyniowego AZP/Z-060/2021

Dostawa aparatów do oceny fenotypu naczyniowego AZP/Z-060/2021

Wojciech Olbrycht
16.07.2021 - 15:21
26.07.2021 - 10:00
AZP/Z-038/2021

Dostawa odczynników celem realizacji projektu: „Poszukiwanie uwarunkowanych genetycznie nowych przyczyn ciężkich/letalnych zespołów mnogich wad rozwojowych u płodów ludzkich”

Elżbieta Jakoniuk