Aktualne postępowania

Postępowania powyżej 30 000 euro bez stosowania przepisów Ustawy PZP
Data ogłoszenia Termin składania ofert Tytuł postępowania
13.09.2023 - 15:02
21.09.2023 - 10:00
AEZ/S-110/2023

Usługa laboratoryjna obejmująca badania: Identyfikację podtypu molekularnego ostrej białaczki limfoblastycznej oraz ocenę choroby resztkowej (MRD) metodą molekularną qPCR (rearanżacje genów TCR i Ig) wg standardu EURO-MRD wykonywane w ramach badania klinicznego fazy I/II pt. Zastosowanie limfocytów CAR-T antyCD19 w leczeniu dorosłych chorych na nawrotową i oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną. Badanie kliniczne fazy I/II (MERMAID1)

katarzyna.czarnocka
11.08.2023 - 14:15
23.08.2023 - 10:00
AEZ/S-126/2023

Usługa przeprowadzenia analiz proteomicznych i bioinformatycznych

Elżbieta Jakoniuk